Plac zabaw to miejsce o jakim marzy większość dzieci. Najmłodsi spędzają tam większość wolnego czasu, niezależnie czy mamy taki plac w ogrodzie, czy na osiedlu czy np. w hotelu podczas rodzinnych wakacji. Najważniejszą kwestią w przypadku placów zabaw jest bezpieczeństwo.

Zacznijmy od początku. Sam pomysł na plac zabaw dla dzieci i odpowiednie miejsce to początek, istotne kwestie dotyczące obowiązujących w tym zakresie norm zawiera prawo budowlane. Tam znajdziemy informacje np. na temat odległości takiego miejsca od ulicy, budynków mieszkalnych. Przy większych realizacjach z wykorzystaniem elementów małej architektury warto zatrudnić architekta krajobrazu, który pomagać będzie przy aranżacji ale i załatwieniu formalności (np. zgłoszenia w wydziale architektury). On także dobierze odpowiednie wyposażenie, dostosowane do potrzeb najmłodszych i zgodne z normami, w tym unijnymi. Takie elementy aranżacji, nie powinny być wybierane wyłącznie w kategorii najniższej ceny – zwykle nie są wówczas w pełni bezpieczne i są nietrwałe. Nie spełniają norm dotyczących profesjonalnych placów zabaw dedykowanych w miejsca użyteczności publicznej, np. takich jak hotel z placem zabaw dla dzieci. Przydomowe, niepubliczne place zabaw są mniej wytrzymałe i nadają się np. do montażu w ziemi. Te profesjonalne wymagają solidnej podpory.

Należy pamiętać, że z upływem czasu także i place zabaw ulegają sukcesywnemu zniszczeniu. Dlatego tak ważne są cykliczne kontrole i serwisowanie placu zabaw.

Taki monitoring może polegać na oględzinach, kiedy to sprawdza się stan urządzeń zwykle dokonywana przez administratora terenu kub upoważnione osoby. Taka kontrola winna być wpisana w książce placu zabaw lub innej, w formie pisemnej. Producent zazwyczaj sporządza wytyczne zgodnie z którymi taka kontrola jest przeprowadzana wskazują elementy i sposób sprawdzania poszczególnych urządzeń. Jak często prowadzona winna być taka kontrola? Jeśli plac użytkowany jest regularnie, przez dużą liczbę dzieci to przynajmniej raz w tygodniu (przynajmniej w okresie wiosennym, letnim i wczesnojesiennym). Tak to wygląda choćby w jednym z cenionych właśnie z uwagi na plac zabaw, przez rodziny z dziećmi https://www.afrodytaspa.pl/hotel/aktualnosci/hotel-z-placem-zabaw-dla-dzieci-Mazowieckie .  Kolejną metodą jest kontrola funkcjonalna i naprawa urządzeń.

Kontrola funkcjonalna polega na sprawdzaniu sprzętu pod kątem zużycia. Także zobowiązany do jej przeprowadzenia jest administrator obiektu lub osoba przez niego upoważniona. Taki przegląd należy wykonywać co najmniej raz na kwartał. Odnotować jej wynik w książce. Przynajmniej raz w roku prowadzona winna być kontrola podstawowa, przy udziale specjalistów w trakcie której sprawdza się stan zużycia sprzętów, umocowań, nawierzchni i bezpieczeństwo sprzętów (np. po naprawach cyklicznych). Najczęściej odpowiedzialny za to jest wykonawca placu zabaw.

Jeśli zachodzi potrzeba renowacji czy napraw to warto, by wykonane one były przez profesjonalistów. Jest wtedy pewne, że wszelkie naprawy wykonane będą właściwie, zgodnie  zasadami bezpieczeństwa, z wykorzystaniem oryginalnych części

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *